Huisregels

* Voorafgaand aan de eerste behandeling zal een intake onderdeel zijn van de behandeling. Hierin worden zaken besproken als klachtomschrijving, behandeling door arts/therapeut en dergelijke.

* Het is uw verantwoordelijkheid dat u alle relevante informatie vooraf vertelt. Specifieke vragen hiertoe zullen gesteld worden in uw eigen belang. Bij twijfel over een bestaande aandoening kan ik besluiten de behandeling niet te starten en u door te verwijzen naar een arts, fysiotherapeut, e.d.

* Eventueel medicijngebruik graag vooraf melden.

* Zonder uw toestemming zal nooit informatie worden gegeven aan derden. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard.

* Vriendelijk verzoek om uw mobiele telefoon voor aanvang van de behandeling uit te schakelen.

* Natuurlijk willen wij begrip opbrengen voor onvoorziene omstandigheden. U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren wijzigen.

* Een handdoek/badlaken hoeft u niet mee te brengen.

* Een vriendelijk verzoek om gedoucht op de afspraak te verschijnen.

* Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.